Chorzów

Cena ustalana indywidualnie

Opis:

Planetarium seans ogólny, obserwatorium, stacja klimatologiczna, Górnośląski Park Etnograficzny, ognisko bez prowiantu