Chorzów-ZOO

Cena ustalana indywidualnie

Opis:

Planetarium seans ogólny, obserwatorium, stacja klimatologiczna, ZOO, z lekcją dydaktyczną + 6,-