Jesełka w Cieszynie

Cena ustalana indywidualnie

Opis:

Przedstawienie jak co roku przygotowywane jest przez Zespół Teatralny Parafii św. Elżbiety w Cieszynie.

Jest to bowiem nie tylko przygotowane przez Zespół liczący ponad stu aktorów piękne widowisko muzyczne, ale zarazem formą przybliżenia do głębi tajemnicy zbawienia. Służy temu bezpośrednie powiązanie tekstów wygłaszanych przez aktorów na scenie z fragmentami pochodzącymi z Pisma Świętego.

Koszt wyjazdu: 60 zł (przejazd,bilet,ubezpieczenie)