Lwów – Żółkiew – 3 dni

Cena ustalana indywidualnie

Opis:

Wysoki Zamek z Kopcem Unii lubelskiej, Prospekt Swobody, Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich; zwiedzanie miasta założonego przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego.