Wieliczka-Szczyrzyc

Cena ustalana indywidualnie

Opis:

Kopalnia Soli – trasa turystyczna, Wioska Indiańska, malowanie twarzy, ognisko.