Panorama Kłodzka

Cena ustalana indywidualnie

Opis:

http://bi.gazeta.pl/im/9f/a3/c9/z13214623V,Klodzko-stare-miasto–Panorama-Klodzka-widziana-od.jpg