• tel./fax 33 82 346 43
  • tel. 33 87 205 13
  • tel. 504 903 357
  • tel. 660 089 661

Pasja, doświadczenie i rzetelność

Nasze biuro działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz rejestru w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Posiadamy aktualną Gwarancję Ubezpieczeniową AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. nr 03.240.792

Jako organizatorzy proponujemy wycieczki krajowe i zagraniczne dla grup zorganizowanych oraz zielone szkoły.

Działamy również jako agenci znanych biur podróży, sprzedajemy wycieczki, wczasy oraz obozy zarówno w kraju jak i za granicą.

Naszym celem, który z przyjemnością realizujemy, jest dbałość o to, by Państwa urlop oraz czas na wycieczkach spędzony za naszym pośrednictwem należał do jak najbardziej udanych.

                                                                                 Zapraszamy do korzystania z naszych usług,

z naszym biurem podróżuje się przyjemnie!


Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 19


Gwarancja ubezpieczeniowa