trzesacz1

Cena ustalana indywidualnie

Opis:

Fot. Agnieszka i W³odek Biliñscy
24/36 mm, skan A4
Trzêsacz ruiny koœcio³a na klifie