Wilno – Troki – 3 dni

Cena ustalana indywidualnie

Opis:

Cmentarz Rossa, Ostra Brama, Dom Adama Mickiewicza, Górny Zamek, Uniwersytet im. St. Batorego, Archikatedra Wileńska, Wojskowy Cmentarz na Antokolu; Zamek Wielkich Książąt Litewskich.